Strona główna

Polecany

Jeżeli szukasz wykonawcy ogrzewania swojego wymarzonego domu, jeżeli chcesz wykorzystać niewyczerpalną energię słońca, jeżeli masz wątpliwości dotyczące wyboru zestawu solarnego, jeżeli wahasz się z podjęciem decyzji dotyczącej montażu pompy ciepła – to trafiłeś w dziesiątkę, jest to strona dla Ciebie.

Zaprojektujemy, dostarczymy rozwiązanie najlepsze i dopasowane do twoich oczekiwań, wykonamy całość zadania, zabezpieczymy serwis i utrzymanie instalacji. Pomagamy w załatwianiu formalności związanych z pozyskaniem dofinansowania do instalacji ekologicznych.

1. Zadzwoń: 782 305 575 lub skorzystaj z zakładki „kontakt”.
2. Skontaktujemy się z Tobą, ustalimy dogodny termin spotkania.
3. Resztę zostaw nam, pomożemy w realizacji Twoich oczekiwań.

Informacja o planowanym naborze dla banków w styczniu 2015 r.

W zwiazku z wejsciem w ycie z dniem 1 stycznia 2015 r. podpisanej ju przez Prezydenta RP ustawy z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalnosci gospodarczej, NFOSiGW zyskuje nowe moliwosci finansowania zadan z zakresu ochrony srodowiska. Majac powysze na uwadze zapraszamy do współpracy banki zainteresowane udzielaniem kredytów bankowych wraz z dotacjami w ramach realizowanego przez NFOSiGW programu „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i monta mikroinstalacji odnawialnych zródeł energii poprzez banki”, skierowanego do osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Na lata 2015-2017 do rozdysponowania zaplanowano kwote 100 mln zł, z moliwoscia podpisywania umów z beneficjentami do konca 2015 r.
Oferujac współprace liczymy na szerokie zainteresowanie i udział banków w uruchomieniu oferty skierowanej do gospodarstw domowych planujacych zakup i monta małych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych zródeł energii w budynkach istniejacych lub bedacych w budowie. W ten sposób wspólnie z zainteresowanymi instytucjami finansowymi pragniemy zachecic Polaków do realizacji dofinansowanych przez NFOSiGW przedsiewziec w znacznej mierze przyczyniajacych sie do poprawy stanu srodowiska poprzez wzrost udziału zródeł odnawialnych w zuywanej energii, jak te kreujacych trend z pozytywnymi efektami dla uytkowników w postaci niszych kosztów zużywanej energii elektrycznej i ciepła.
Informujemy, że ogłoszenie o naborze wniosków banków chętnych do podjęcia ww. współpracy z NFOSiGW, zawierające szczegółowe wymagania kierowane wobec banków
zostanie opublikowane niezwłocznie po wejściu w życie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Ustawa o OZE będzie w lutym 2015

Najpóźniej w lutym wejdzie w życie uchwalona ustawa o odnawialnych źródłach energii – zapowiedział w piątek wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. Jego zdaniem oznacza to, że Polska nie będzie musiała płacić kary za niewdrożenie unijnej dyrektywy o OZE.
Ustawa o OZE będzie w lutym 2015

Wicepremier Janusz Piechociński, zapewniał w piątek, ze resort gospodarki będzie się starał przyspieszyć prace nad projektem ustawy o OZE, nad którym obecnie pracuje parlament

Fot. PTWP (Piotr Waniorek)

Wicepremier Janusz Piechociński, zapewniał w piątek, ze resort gospodarki będzie się starał przyspieszyć prace nad projektem, nad którym obecnie pracuje parlament. – Mam nadzieję, że do końca grudnia, najpóźniej początku stycznia ministrowi Jerzemu Pietrewiczowi, który pilotuję tę sprawę uda się przeprowadzić projekt przez podkomisje i komisję w sejmie i ustawa zostanie szybko uchwalona – powiedział Janusz Piechociński. – Liczą więc, ze cała ta sprawa nie zakończy się sankcjami dla Polski – dodał.

Przypomnijmy, że o możliwych sankcjach mówił w tym tygodniu rzecznik Europjeskiego Trybunału Sprawiedliwości Melchior Wathelet. Jego zdaniem Polska nie spełniła ciążącego na niej obowiązku wdrożenia dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Zaproponował też, by Trybunał stwierdził naruszenie przez nasz kraj prawa UE.

Komisja Europejska, która pozwała Polskę w 2013 roku, zaproponowała karę dzienną wynoszącą ponad 133 tys. euro, płatną od wyroku do wdrożenia przepisów UE. Później jednak ze względu na przyjęcie przez Polskę części wymaganych przez nią przepisów, obniżyła żądaną karę do 61 tys. euro.

Dyrektywa, której celem jest osiągnięcie w Unii Europejskiej 20-procentowego udziału energii odnawialnej do 2020 roku, miała być wdrożona przez kraje członkowskie do 5 grudnia 2010 roku. Polska wprawdzie przyjęła kilka aktów prawnych w tej sprawie, ale KE stwierdziła, że żaden z nich nie wdraża w dostatecznym stopniu dyrektywy.

Autor:  wnp.pl (Adam Sofuł)  |  12-12-2014 12:24

Jak właściwie dobrać, zainstalować i sfinansować mikroinstalacje hybrydowe OZE?

http://www.ieo.pl/dokumenty/newsletter/oze73/logo.png

http://www.ieo.pl/dokumenty/newsletter/oze79/1.png

Podsumowanie pierwszej edycji  szkolenia

Integrator mikroinstalacji OZE

Czyli

Jak właściwie dobrać, zainstalować i sfinansować mikroinstalacje hybrydowe OZE?

http://www.ieo.pl/dokumenty/newsletter/oze79/2.pngW dniu 21  listopada 2014r. w Warszawie oraz 5 grudnia 2014r. w Olsztynie odbyła się pierwsza edycja szkolenia „Integrator mikroinstalacji OZE”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Instytut Energetyki Odnawialnej przy współpracy z Związkiem Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej w ramach projektu OZERISE – Odnawialne źródła energii w gospodarstwach wiejskich i mikrosieciach współfinansowanego przez Komisję Europejską – program LIFE+ oraz NFOŚiGW.

Zainteresowanie udziałem w szkoleniu przerosło oczekiwania organizatorów, do udziału w edycji warszawskiej zgłosiło się 3 razy więcej osób, niż było przewidzianych miejsc. Ostatecznie w szkoleniach udział wzięło 60 osób. 90% uczestników byli to instalatorzy systemów OZE posiadający już doświadczenie w montażu instalacji systemów energetyki odnawialnej, w większości w sektorach: systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

http://www.ieo.pl/dokumenty/newsletter/oze79/5.pngCelem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy nt.  właściwego doboru, zastosowania, wykonania mikroinstalacji hybrydowych OZE. Jest to zagadnienie szczególne istotne ze względu, iż obecnie mikroinstalacje hybrydowe OZE stanowią olbrzymi, niewykorzystany potencjał w całym sektorze energetyki odnawialnej. Dzięki integracji instalacji prosumenckich OZE można zyskać  lepsze wyniki w zakresie bilansowania energii i zwiększyć zużycie energii z OZE na własne potrzeby właścicieli mikroinstalacji. Ponadto, mikroinstalacje warto montować, w obiektach, gdzie występują znaczące i wysoce zmienne potrzeby energetyczne oraz w miejscach, gdzie jest słabo rozwinięta infrastruktura elektroenergetyczna. Poza tym, w przypadku budowy mikrosieci elektroenergetycznych korzyści będą występować nie tylko u właścicieli mikroinstalacji, ale także dla krajowego systemu elektroenergetycznego w zakresie poprawy zwiększenia niezawodności i jakości dostarczania energii elektrycznej odbiorcom zasilanych z sieci niskich i średnich napięć oraz znacznego ograniczania strat energii w sieciach. Dodatkowo, należy wziąć pod uwagę możliwość ograniczenia wydatków na  zakup i montaż mikroinstalacji OZE poprzez uzyskanie od NFOŚiGW wsparcia w ramach programu Prosument, którego kryteria wskazują na potrzebę łączenia co najmniej dwóch rodzajów źródeł energii odnawialnej do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (np. systemy fotowoltaiczne i pompy ciepła).

http://www.ieo.pl/dokumenty/newsletter/oze79/3.png

http://www.ieo.pl/dokumenty/newsletter/oze79/6.pngPodczas szkolenia przedstawiono: aktualny stan prawny funkcjonowania energetyki prosumenckiej, obszerny zakres wiedzy nt. źródeł finansowania inwestycji prosumenckich, charakterystykę zużycia energii elektrycznej i ciepła w gospodarstwach rolnych i domowych, koszty inwestycyjne i eksploatacyjne mikroinstalacji OZE, w tym opłacalność inwestycji i rozwiązań hybrydowych, przykłady symulacji doboru instalacji z wykorzystaniem programów komputerowych. Powyższe zagadnienia zostały skonfrontowane z obecnym, tradycyjnym podejściem instalatora systemów OZE. Dodatkowo uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z stanem funkcjonowania sieci energetycznych w Polsce, możliwościami tworzenia mikrosieci energetycznych wokół kilku lub kilkunastu gospodarstw rolnych produkujących energię z odnawialnych źródeł energii, poprzez np. spółdzielnię energetyczną. http://www.ieo.pl/dokumenty/newsletter/oze79/4.pngSzkolenie zakończyło się warsztatami z zakresu doboru instalacji hybrydowych OZE na realnych przykładach gospodarstw biorących udział w projekcie OZERISE. Zadaniem uczestników warsztatów był właściwy dobór instalacji  OZE w zależności od zużycia energii i ciepła. Dodatkowo rolnicy – właściciele gospodarstw rolnych, którzy byli obecni podczas warsztatów, służyli pomocniczymi informacjami w celu uzupełnienia informacji. Uczestnicy na podstawie uzyskanych informacji dokonali doboru OZE spośród przedstawionych propozycji technologii i przedziałów mocy oraz ich lokalizacji w gospodarstwie. Dobór uwzględniał również możliwości finansowe gospodarstwa. Bezpośrednio po warsztatach przeprowadzono test z zakresu wiedzy przedstawionej podczas szkolenia. Uczestnicy szkolenia, którzy z wynikiem pozytywnym zdali egzamin otrzymali certyfikat integratora mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

 

Rejestr certyfikowanych integratorów mikroinstalacji OZE

Organizatorzy planują przeprowadzenia następnych szkoleń w Warszawie i w innych miastach na początku 2015 roku. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach prosimy o kontakt: biuro@ieo.pl

Poprawka do ustawy prosumenckiej

Informacja prasowa,
Instytut Energetyki Odnawialnej
Warszawa, dn. 27 listopada 2014r.

Poseł Artur Bramora zgłosił poprawkę prosumencką
do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii

Podczas posiedzenia podkomisji sejmowej z dnia 25 listopada 2014r., pracującej nad rządowym projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii, poseł Artur Bramora z klubu PSL zgłosił poprawkę prosumencką, która ma na celu wprowadzenie tzw. taryfy gwarantowanej na energię elektryczną wyprodukowaną w najmniejszych, przydomowych źródłach prosumenckich. Pod poprawką prosumencką podpisali się posłowie: Cezary Olejniczak – klub SLD, Jacek Najder- klub TR.

Poprawka wprowadza obowiązek zakupu energii od wytwórcy energii z mikroinstalacji o mocy do 3 kW włącznie wykorzystującej różne odnawialne źródła energii po określonej, stałej w okresie 15 lat, cenie:

1.   hydroenergia – 0,75 zł za 1 kWh;
2.   energia wiatru – 0,75 zł za 1 kWh;
3.   energia promieniowania słonecznego – 0,75 zł za 1 kWh.

Dla mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW do 10 kW włącznie przewidziano następujące taryfy gwarantowane:

1.   biogaz rolniczy – 0, 70 zł za 1 kWh.;
2.   biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów – 0,55 zł za 1 kWh;
3.   biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków 0,45 zł za 1 kWh;
4.   hydroenergia – 0,65 zł za 1 kWh;
5.   energia wiatru – 0,65 zł za 1 kWh;
6.   energia promieniowania słonecznego – 0,65 zł za 1 kWh.

Analiza ekonomiczna przygotowana przez Instytut Energetyki Odnawialnej na podstawie powyższych taryf wskazuje, że w segmencie mikroinstalacji do 3 kW w 2020 roku możliwe byłoby wyprodukowanie ponad 340 GWh, a do końca 2030 roku – ponad 1 000 GWh, a w segmencie 3-10 kW odpowiednie ilości energii z OZE wynosiłyby 940 GWh i 2 800 GWh. Średnia dopłata do 1 kWh z mikroinstalacji zbudowanych w okresie 2016-2020 wynosiłaby 0,11 zł/kWh, czyli o połowę mniej niż obecna opłata w postaci cena świadectwa pochodzenia płacona dla dużych instalacji OZE, a koszt systemu wsparcia, z którego korzystają zasadniczo koncerny energetyczne, tylko w 2013 roku sięgał 5 000 mln zł. Tymczasem, do 2030 roku łączna wysokość wsparcia dla prosumentów (w ciągu 15 lat) w segmencie do 3 kW wyniosłaby 540 mln zł, a w segmencie 3-10 kW – ponad 1000 mln zł, czyli poniżej 1% kosztów wsparcia przewidzianych przez rząd dla dużych źródeł. Zgodnie z wynikami analiz Instytutu, dzięki poprawce do 2020 roku funkcjonowałoby 145 tys. „mikro-prosumentów” w segmencie do 3 kW i niemalże 60 tys. w segmencie 3-10 kW. Poprawka zawiera ograniczenia co do wielkości ogólnej mocy w segmencie mikroinstalacji i sumarycznej wielkości dopłat, umożliwia zmniejszani wysokości taryf dla kolejnych nowych inwestorów, ale zapewnia zrealizowanie minimalnej skali inwestycji, masowość i powszechność dostępu obywateli do systemu wsparcia i dzięki temu pozwoliłaby na doprowadzenie do pełnej komercjalizacji energetyki prosumenckiej już wkrótce po 2020 roku oraz do rozwoju krajowego przemysłu energetyki odnawialnej i tysięcy lokalnych firm instalacyjnych.

Na temat zgłoszonej poprawki prosumenckiej rozmawiamy z Posłem Arturem Bramorą:

Instytut Energetyki odnawialnej: Podczas wtorkowego posiedzenia podkomisji w sprawie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii zgłosił Pan poprawkę prosumencką ukierunkowaną ma wsparcie budowy najmniejszych mikroinstalacji. Jakie były przyczyny zgłoszenia poprawki?

Artur Bramora: Zgłoszona poprawka ma zagwarantować instrumenty dodatkowego wsparcia ekonomicznego sektora mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Według mojej oceny, tylko taka forma wsparcia finansowego prosumentów, czyli wytwórców o mocy rzędu kilku kilowatów, ma sens. Jeśli względem proponowanych zapisów ustawy nie wprowadzimy zmian, sektor mikroinstalacji w Polsce nie rozwinie się. Tylko przy czytelnych i zdrowych zasadach jesteśmy w stanie, analizując inwestycję z perspektywy prosumenta, uzasadnić ją ekonomicznie. Na dzień dzisiejszy, odsetek mikroinstalacji w kraju jest niewielki. Inwestycje prosumenckie realizują przede wszystkim ludzie zamożni lub przejawiający pozytywny stosunek emocjonalny do odnawialnych źródeł energii, a nam zależy na tym, żeby każdy, kto posiada odpowiednie warunki techniczne, rozważał możliwość inwestycji w mikroinstalację.

IEO: Czy poprawka sama w sobie pozwoli na rozwój mikroinstalacji prosumenckich w sposób demokratyczny i powszechny?

AB: Zdecydowanie tak. Biorąc pod uwagę zapisy ustawowe, nie do końca właściwym z punktu widzenia krajowej strategii rozwoju odnawialnych źródeł energii jest dotowanie tylko i wyłącznie dużych inwestycji i koncernów obracających dużym kapitałem, mających łatwy dostęp do prawa stanowionego. Przyjęcie poprawki prosumenckiej upowszechni dostęp obywateli do systemu wsparcia, zapoczątkuje rozwój rynku mikroinstalacji i partycypację społeczną w rozwoju odnawialnych źródeł energii. Każdy przysłowiowy Kowalski będzie traktowany, przynajmniej po części, tak samo jak duże podmioty. Według szacunków, dzięki poprawce prosumenckiej do 2020 roku funkcjonowałoby 140 – 150 tysięcy mikroinstalacji do 3KW.

Gdybym osobiście miał podejmować decyzję dotyczącą inwestycji w przydomowe OZE , jako Artur Bramora, mieszkający w domu jednorodzinnym, musiałbym mieć stabilne warunki finansowe tej inwestycji, chciałbym widzieć ile to będzie kosztować i czy ekonomicznie ma sens. Bez poprawki prosumenckiej zapewniającej pewne i przejrzyste kryteria opłacalności ekonomicznej energetyka prosumencka nie rozwinie się na szeroką skalę

Na dzień dzisiejszy polski sektor mikroinstalacji OZE praktycznie nie istnieje. Jeżeli chcemy go rozwijać należy liczyć się z tym, że rozwój mikroinstalacji OZE wymaga z początku silniejszego wsparcia, niosąc ze sobą koszty początkowe, ale również szereg zalet tj. impuls do wzrostu gospodarczego w sektorze produkcji urządzeń, rozwój krajowego przemysłu w tym segmencie, niezależność energetyczną, ograniczenie strat przesyłowych, dywersyfikację źródeł energii, czy poprawę poziomu bezpieczeństwa energetycznego. Rozwój sektora mikroinstalacji OZE to także zwiększenie świadomości inwestorskiej i ekologicznej Polaków oraz generowanie oszczędności energetycznej.

IEO: Dlaczego zdecydował się Pan i inni posłowie popierający poprawkę na system wsparcia, w postaci taryf gwarantowanych? Czy podobne rozwiązania są wdrażane w innych krajach europejskich?

AB: System wsparcia w postaci taryf gwarantowanych to najprostszy, skuteczny i sprawdzony system stosowany w blisko 90 krajach świata i w większości krajów europejskich np. Niemcy, Dania, Wielka Brytania. Państwach te pochwalić się mogą rozbudowanym sektorem mikroinstalacji prosumenckich. Powinniśmy korzystać z tych doświadczeń, a nie tworzyć nowe prawo na „wirtualnych” zasadach.

Wbrew zarzutom formułowanym przez Ministerstwo Gospodarki, koszty, które generuje, uwzględniony w zgłoszonej poprawce, system wsparcia segmentu mikroinstalacji OZE są niewspółmiernie małe w porównaniu z kosztami systemu wsparcia przewidzianego przez rząd dla dużych źródeł. Mimo, iż zaproponowane w poprawce stawki taryf i koszty wdrożenia ustawy zostały bardzo realnie wyliczone ich ostateczna wysokość to kwestia wypracowania wspólnego kompromisu.

Istotną kwestią jest również to, że poprawka daje możliwość zmiany zaproponowanych taryf poprzez rozporządzenie Ministra Gospodarki. Każde rozporządzenie ministerialne będzie szeroko konsultowane, a struktura i zmiany taryf będą stanowić główny wskaźnik służący kontrolowaniu rozwoju rynku mikroinstalacji.

W mojej ocenie poprawka prosumencka może przynieść tylko dobre skutki, dlatego została przeze mnie i grupę posłów wniesiona.

Wywiad przeprowadzono 27 listopada 2014.

Ile można zaoszczędzić?

Jeśli zastanawiasz się, jak oszczędzić na energii elektrycznej, z pomocą może przyjść inwestycja fotowoltaiczna. Zbudowanie domowej elektrowni słonecznej umożliwia produkcję energii elektrycznej i wykorzystywanie prądu na własne potrzeby lub jego odsprzedaż. Zastosowanie fotowoltaiki gwarantuje wiele korzyści, w tym: 

 • niezależność energetyczną wobec stałego wzrostu cen energii elektrycznej;
 • możliwość dostępu do energii, w miejscach, gdzie nie jest możliwe podłączenie do sieci;
 • możliwość odsprzedaży nadwyżki energii;
 • dostęp do naturalnej i darmowej energii Słońca. 

Ilość energii, którą wytworzą panele fotowoltaiczne, zależy głównie od ilości promieniowania słonecznego. Wartość tą przedstawia się w kilowatogodzinach na metr kwadratowy (kWh/m²). W danym miesiącu, średnio na m² powierzchni, dziennie dociera promieniowanie słoneczne o energii:

Zużywanie energii na potrzeby własne i oszczędności na rachunku za energię to najłatwiejszy sposób wykorzystania energii słonecznej. Przy obecnych cenach energii jest to oszczędność rzędu 0,5-0,6 PLN / kWh. Jest to więc więcej niż inwestor mógłby obecnie uzyskać sprzedając energię na rynku, choć na świecie sprzedaż energii wyprodukowanej przez elektrownię fotowoltaiczną do sieci to najbardziej popularny sposób zarabiania pieniędzy na energetyce słonecznej. W poszczególnych krajach funkcjonują gwarantowane ustawowo stawki, tzw. taryfy fit, po których zakłady energetyczne mają obowiązek skupować energię z elektrowni słonecznej. Stawki te gwarantowane są na okres kilkunastu lat tak, aby po 5-8 letnim okresie zwrotu z inwestycji, inwestor miał możliwość wygenerowania zysku. Całość energii wyprodukowanej w elektrowni czy też na farmie słonecznej jest sprzedawana do sieci przez osobny układ pomiarowy lub licznik dwukierunkowy. W chwili obecnej w Polsce zrealizowanie takiego systemu jest możliwe, lecz nie gwarantuje sukcesu finansowego. Przede wszystkim brakuje taryf gwarantowanych. Funkcjonuje jedynie system zielonych certyfikatów, których cena nie jest wystarczająca, by pokryć koszty inwestycji. 

Jak zbudowane jest ogniwo?

Fotoogniwo to element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego. 

Główną i najważniejszą częścią ogniwa fotowoltaicznego jest wysokiej czystości krzem krystaliczny. Ogniwo składa się również z szyby, która przepuszcza promienie słoneczne do środka, obudowy, w której umieszczone są płytki krzemu oraz z połączeń elektrycznych między nimi. 

Pojedyncze ogniwo jest w stanie wygenerować prąd o mocy 1-6,97 W,  dlatego łączy się je w całe moduły (zwane inaczej panelami), a moduły w większe jednostki w zależności od potrzeb instalacji.

Prawie 95% wszystkich ogniw wykonanych jest z krzemu. W budowie każdego ogniwa wyróżniamy dwie warstwy: pozytywną (+) i negatywną (-). Pomiędzy tymi warstwami, w momencie gdy do ogniwa docierają promienie słoneczne, wytwarza się napięcie. W pojedynczym ogniwie napięcie to wynosi około 0,5V i 2W mocy, dlatego ogniwa są łączone w moduły dla uzyskania większej mocy. 

Schemat budowy ogniwa fotowoltaicznego: 

 1. Elektrody
 2. Półprzewodnik typu N
 3. Bariera potencjału
 4. Półprzewodnik typu P

Rysunek: Budowa ogniwa fotowoltaicznego

 1. półprzewodnik n
 2. złącze p-n
 3. półprzewodnik p
 4. metaliczne połączenia
 5. metaliczne połączenia
 6. materiał antyrefleksyjny

MODUŁY 

Ponieważ same ogniwa fotowoltaiczne są zbyt kruche i nieodporne na warunki , nie ma możliwości och praktycznego wykorzystania bez dalszego przetworzenia. Dlatego łączy się je w większe jednostki funkcjonalne – moduły fotowoltaiczne.

Najprościej określić moduł fotowoltaiczny jako urządzenie którego zadaniem jest przemiana światła słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną. Czyli energia słoneczna zamieniana jest na energię elektryczną.

Moduł składa się on z pasemek zlutowanych ze sobą ogniw słonecznych, zalaminowanych, pokrytych szybą i oprawionych w aluminiowe ramy. Dostępne komercyjnie moduły fotowoltaiczne mają moc od 5 W do 330 W i mogą być dowolnie łączone w celu uzyskania żądanych parametrów. Moduły fotowoltaiczne są urządzeniami stałoprądowymi, generującymi napięcie pomiędzy 16 a 60 Vdc (w zależności od modelu i producenta). Połączone ze sobą w praktycznie dowolnej ilości w konfiguracje szeregowe (+ jednego modułu z – drugiego) lub równoległe (+ z +, – z -) tworzą generator PV. Prąd stały produkowany przez panele może zostać zużyty na własne potrzeby bądź może zostać przetworzony na prąd zmienny za pomocą inwertera DC/AC i sprzedany do sieci energetycznej.

Aby można było skorzystać z prądu, jaki został wytworzony przez panel fotowoltaiczny, potrzebne są następujące urządzenia wchodzące w skład instalacji, zaczynając od elementów montażowych, poprzez falownik, inwerter, regulator ładowania, przetwornicę oraz akumulatory (w zależności od systemu).

Moduły fotowoltaiczne dzielimy na:

polikrystaliczne (multikrystaliczne) – zbudowane z ogniw składających się z wielu małych kryształów krzemu, których niejednorodna powierzchnia przypomina szron na szybie. Choć ich wydajność jest niższa od paneli monokrystalicznych (13%-16%), są one najbardziej rozpowszechnione (gospodarstwa domowe, duże elektrownie słoneczne), co jest związane zarówno z mniej złożonym procesem produkcji, jak i niższą ceną. 

Foto latarnia

monokrystaliczne – składające się z pojedynczych ogniw, które tworzone są z jednorodnego kryształu krzemu o uporządkowanej budowie wewnętrznej. Podstawą do tworzenia ogniw są odpowiedniej wielkości bloki krzemu, cięte na warstwy, których grubość wynosi około 0,3 mm. Ogniwa monokrystaliczne osiągają najwyższy poziom żywotności oraz sprawności (14-17%).

Foto Black

Amorficzne (ogniwa cienkowarstwowe; thin-film) o innej strukturze krzemu, co stwarza możliwości oszczędzania na surowcu. Gruba na jedynie 2 mikrony warstwa krzemu osadzana jest na powierzchni innego materiału, takiego jak np. szkło. W tego typu panelach nie możemy wyróżnić pojedynczych ogniw. Moduły amorficzne najczęściej spotykamy w małych urządzeniach, takich jak kalkulatory czy zegarki, aczkolwiek wykorzystywane są również w dużych systemach do zasilania całych domów. 

Moduły te charakteryzują się niższą ceną od modułów mono i multikrystalicznych, pracują w szerszym zakresie widma, nie reagują tak gwałtownym spadkiem sprawności na wzrost temperatury ogniwa jak moduły mono lub multikrystaliczne oraz są mniej wrażliwe na częściowe zacienienie. Ich sprawność osiągnęła poziom 9-14%

Podstawowe różnice pomiędzy poli a mono

Jednorodność kryształu ogniw monokrystalicznych i ich uporządkowana wewnętrzna struktura pozwalają na osiąganie wyższych sprawności niż ogniwa polikrystaliczne. 

Ogniwa polikrystaliczne (mc – Si) – wykonane z wykrystalizowanego krzemu. Osiągają sprawność do 18%. Wizualnie posiadają najczęściej niebieski kolor i wyraźnie zarysowane kryształy krzemu.

Ośmiokątny kształt płytek monokrystalicznych determinuje większe przerwy między ogniwami w obrębie baterii, niż w przypadku kwadratowych elementów polikrystalicznych – co determinuje sprawność całego panelu i zmniejsza różnicę wynikającą z wyższej sprawności pojedynczych ogniw. 

Panele monokrystaliczne o wiele lepiej radzą sobie jednak w dni słoneczne, podczas gdy polikrystaliczne mogą osiągać wyższą efektywność w warunkach zachmurzenia. 

Działanie ogniwa

Do wytworzenia napięcia i wytworzenia prądu w ogniwie  potrzebna jest jednostka światła zwana fotonem. 

Ogniwo fotowoltaiczne przekształca promieniowanie słoneczne bezpośrednio w elektryczność. Zjawisko to nosi nazwę efektu fotowoltaicznego. 

Większość ogniw fotowoltaicznych wytwarzanych obecnie oparta jest na półprzewodnikowych złączach n-p (negative-positive). W obszarze złącza n-p istnieje obszar przejściowy, w którym występuje tzw. wbudowane pole elektryczne. Obszar ten zwany jest obszarem ładunku przestrzennego lub warstwą zaporową. 

Padające na złącze fotony powodują powstawanie pary nośników o przeciwnych ładunkach elektrycznych, które na skutek obecności złącza P-N zostają rozdzielone w dwie różne strony. Elektrony trafiają do złącza N a dziury (elektrony) do złącza P. Na złączu powstanie napięcie elektryczne. Ponieważ rozdzielone ładunki są nośnikami nadmiarowymi, mające tzw. nieskończony czas życia a napięcie na złączu P-N jest stałe. złącze, na które pada światło działa jak stabilne ogniwo elektryczne.

Na co zwracać uwagę przy zakupie LED

Na co zwracać uwagę przy zakupie LED

1. Strumień świetlny (lm)

Wyrażany jest w lumenach i to on, w uproszczeniu definiuje, czy nasza żarówka lub oprawa LED będzie świecić mocno lub słabo. Im wyższy strumień tym więcej światła emituje nasz LED. Miara strumienia świetlnego jest pomocna przy określaniu zamienników żarówek standardowych i halogenowych, np. żarówka LED o strumieniu 250 lm odpowiada 25 W żarówce standardowej z żarnikiem wolframowym. Strumień świetlny jest określany na podstawie pomiaru fotometrycznego w specjalistycznym laboratorium za pomocą lumenomierza przestrzennego (kula Ulbrichta). Ponieważ takie badania są niewykonalne w warunkach domowych nieuczciwi sprzedawcy dowolnie żonglują wartościami strumienia świetlnego, dezorientując kupujących.

2. Moc (W)

Należy zwrócić uwagę, że moc źródła światła LED wyrażana w watach nie określa ilości światła jaką uzyskamy. Określa jedynie pobór prądu generowany przez nasze diody i układ ich zasilania. W zależności od sprawności układu i efektywności diod strumień świetlny może się znacząco (często ponad 100%) różnić przy tej samej mocy, czyli np. żarówka LED 5 W może uzyskać od 300 lm do ponad 700 lm w zależności od bardzo wielu czynników, m.in. typu diod, jakości komponentów, układu zasilania, przepuszczalności świetlnej klosza, barwy światła, współczynnika oddawania barw itp. Po wielu dziesięcioleciach oznaczania przez producentów jedynie mocy żarówek przeciętnemu konsumentowi trudno jest pozbyć się przyzwyczajenia określania ilości światła żarówek według ich mocy. Nieuczciwi sprzedawcy chętnie to wykorzystują i świadomie zawyżają moc żarówek LED lub stosują stare i nieefektywne diody o dużym poborze prądu. W ślepej pogoni za najwyższą mocą za najniższą cenę często przesilają diody prądem o zbyt dużym natężeniu, co powoduje szybkie wypalanie się diod z powodu zbyt wysokiej temperatury pracy.

3. Efektywność świetlna (lm/W)

Jeśli powiążemy ze sobą dwa pierwsze parametry, czyli strumień świetlny i moc, uzyskamy współczynnik efektywności świetlnej. Należy podzielić strumień świetlny wyrażony w lumenach (lm) przez moc wyrażoną w watach (W). Uzyskujemy w ten sposób informacje jak wydajne i miejsc gdzie wymagana jest ożywcza atmosfera pracy wymagająca wysiłku wzrokowego, poprawia zdolność koncentracji i uczenia się. Pobudza i zwiększa wydajność pracy. Idealnie nadaje się też do pomieszczeń urządzonych w stylu nowoczesnym lub surowym. Jeśli występują kontrasty kolorów, to zastosowanie neutralnej barwy oświetlenia uwypukli ten efekt. Barwa ta idealnie współgra z akcentami typu metal, szkło, czarno-białe powierzchnie. Często stosowana w oświetleniu zewnętrznych oraz reklam, szyldów świetlnych, znaków drogowych itp. Polecana do pomieszczeń biurowych i handlowych. Jeśli więc nie mamy pewności, co do barwy światła, jaką powinniśmy zastosować, a do tej pory używaliśmy standardowych żarówek – wybierzmy barwę białą ciepłą. Przy stanowiskach pracy najlepiej sprawdzi się barwa zimna.

NFOSiGW przyjał warunki programu Prosument

AUTOR: PAP | 28-02-2014 17:22

Rada nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska przyjęła w piątek warunki programu Prosument, który będzie wspierał w latach 2014-2020 budowę małych instalacji produkujących na własne potrzeby energie z odnawialnych źródeł – poinformował PAP rzecznik Funduszu Witold Maziarz. Czytaj dalej

Chińskie kolektory słoneczne zalały rynek

Sprzedaż kolektorów słonecznych w kraju rośnie z roku na rok – w 2012 roku łączną powierzchnię zainstalowanych kolektorów słonecznych oszacowano na ponad 1,2 mln metrów kwadratowych – trzykrotnie więcej, niż wynosi powierzchnia Watykanu. Mimo to polscy producenci, choć tworzą jedne z najwydajniejszych kolektorów na świecie, mają powody do zmartwień. Na dynamicznym rozwoju rynku – w skutek źle skonstruowanego systemu dopłat państwowych – skorzystali przede wszystkim importerzy chińskich kolektorów. Czytaj dalej