Kolektory słoneczne

Możliwe zastosowanie urządzeń Kolektory słoneczne
Ogrzewanie ciepłej wody TAK 

(60-70% w skali roku)

Ogrzewanie pomieszczeń 

MOŻLIWE 

WSPOMAGANIE

OGRZEWANIA

Ogrzewanie wody basenowej TAK 

(do 90% w sezonie)

Chłodzenie pomieszczeń (klimatyzacja) NIE


BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA INSTALACJI SOLARNEJ

Słoneczna instalacja grzewcza służy do zamiany energii promieniowania słonecznego w ciepło użyteczne,
składa się ona z czterech podstawowych elementów:
1. kolektora słonecznego
2. zasobnika na wodę, lub wymiennika ciepła
3. układu pompowego
4. elementów zabezpieczających
Zasada działania:
Kolektor zamienia promieniowanie słoneczne w ciepło, które jest następnie transportowane za pomocą płynu solarnego do wymiennika. Element sterujący instalacji solarnej mierzy temperaturę płynu w kolektorach słonecznych i wody użytkowej w dolnej części podgrzewacza. Jeżeli  różnica temperatur osiągnie odpowiednią wartość regulator uruchamia pompę i następuje ogrzewanie wody użytkowej przez kolektory. W sytuacji gdy kolektory słoneczne nie dostarczają wystarczającej ilości energii a woda w zasobniku ma za niską temperaturę, następuje  ogrzewanie wody przez kocioł c.o.

Opis poszczególnych składowych układu solarnego:

a) kolektor słoneczny
Kolektory słoneczne służą do przemiany energii promieniowania słonecznego na energię cieplną. Zasady rządzące konwersją energii słonecznej w ciepło użyteczne rzutują bezpośrednio na konstrukcję oraz materiały i technologie stosowane do budowy kolektorów. „Sercem” kolektora słonecznego jest absorber a w szczególności powierzchnia absorpcyjna – pochłaniająca promieniowanie słoneczne. Obecnie stosowane  nowoczesne powłoki pozwalają zwiększyć wydajność kolektorów słonecznych.

b) Zasobnik na wodę
Zasobniki solarne c.w.u. standardowo stosowane w systemach słonecznych posiadają dwa spiralne wymienniki ciepła do współpracy z  instalacją słoneczną i kotłem c.o. lub pompą ciepła. Zasobniki zabezpieczone są przed korozją poprzez pokrycie wewnętrznej powierzchni  cynkiem lub emalią i dodatkowo zastosowaną anodą magnezową.

c) układ pompowy i urządzenie sterujące
układ pompowy i sterujący posiada wszystkie wymagane podzespoły sterujące, zabezpieczające i funkcyjne, takie jak: zawór bezpieczeństwa,  naczynie przeponowe, pompa obiegowa, zawór zwrotny, zawory odcinające, manometr i elektroniczny regulator temperatury.

KOLEKTORY SŁONECZNE – OFERTA
Oferowane przez naszą firmę urządzenia reprezentują nową generację kolektorów słonecznych, Wszystkie oferowane kolektory zostały  przebadane w polskich lub zachodnich laboratoriach a ich jakość została potwierdzona certyfikatami i aprobatami technicznymi.

3000S Płaski kolektor cieczowy – absorber typu SUNSELECT
Kolektory typu 3000S wyróżnia estetyka wykonania, zbudowane są na bazie absorbera SUNSLECT niemieckiej firmy Interpane. Absorbery te są szczytowym osiągnięciem w technice solarnej na świecie. Kolektory występują w kilku odmianach w zależności wykończenia obudowy aluminiowej. Króćce przyłączeniowe stanowią cztery gwinty zewnętrzne ¾”.

DANE TECHNICZNE:
Wymiary zewnętrzne: 2015 x 1015 x 87 mm
Powierzchnia brutto kolektora: 2,045 m2
Efektywna powierzchnia absorbera: 1,9 m2
Maksymalne ciśnienie robocze: 0,6 Mpa
Objętość cieczy w absorberze: 1,2 litra
Waga: 40 kg

Kolektory próżniowo rurowe CPC
Kolektory próżniowe rurowo CPC oparte są na rurach próżniowych, które składają się z dwuściennych rur szklanych z zawartą pomiędzy ściankami próżnią. Próżnia gwarantuje najlepszą izolacyjność cieplną w każdych warunkach pogodowych. Dzięki czemu nie
występują straty ciepła przez ściankę zewnętrzną rur. Zaletą kolektorów CPC jest umieszczenie rur szklanych nad wysokorefleksyjnym zwierciadłem parabolicznym CPC (Compound Parabolic Concentrator), które umożliwia maksymalne wykorzystanie energii słonecznej; geometria zwierciadła zapewnia absorpcję promieni słonecznych padających pod niekorzystnym kątem, jak również gwarantuje wykorzystanie całej  powierzchni absorbera do zbierania promieniowania słonecznego. Wewnętrzna ścianka pokryta jest powłoką absorbcyjną o bardzo wysokim współczynniku absorbcji oraz znikomej emisji promieniowania słonecznego. Wykorzystany absorber umożliwia pochłanianie promieniowania rozproszonego. Rury odporne są na różne warunki klimatyczne, gradobicie – są wykonane ze szkła hartowanego.

DANE TECHNICZNE ODMIAN KOLEKTORÓW

symbol il. Rur wymiary zewn. [m] pow czynna [m2] waga [kg]
CPC9 9 1,04×1,93×0,12 1,93 35,00
CPC15 15 1,74×1,93×0,12 3,21 59,00
CPC21 21 2,43×1,93×0,12 4,50 82,00

PODGRZEWACZE I ZASOBNIKI – OFERTA
Podgrzewacze wody z wężownicą spiralną służą do wytworzenia ciepłej wody użytkowej. Mogą współpracować z każdym rodzajem kotłów  c.o., a także z siecią c.o. Wersja „Duo” jest wyposażona w dodatkowy wymiennik przeznaczony do współpracy z kolektorem słonecznym.  Zbiornik podgrzewacza wykonany jest z blachy stalowej pokrytej warstwą emalii ceramicznej. Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne stanowi elektroda magnezowa, podlegająca okresowej kontroli. Oferujemy również wersję ogrzewacza wyposażoną w grzałkę elektryczną o mocy 2 KW. Zbiornik zaizolowany jest pianką poliestrową i umieszczony w obudowie z blachy lub z tkaniny typu skay.

UKŁADY POMPOWE I UKŁADY STEROWANIA
Grupy solarne w połączeniu z układem sterowania tworzą centralę sterującą pracą instalacji solarnej. Zadaniem grupy jest zabezpieczenie  instalacji solarnej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia oraz niekontrolowanym obiegiem cieczy, prowadzącym do wychładzania wody w  zasobniku solarnym. W swojej ofercie posiadamy szeroką gamę sterowników i grup solarnych współpracujących zarówno z kolektorami  płaskimi jak i z wysokotemperaturowymi kolektorami próżniowymi typu CPC. Stosowane przez nas sterowniki mogą obsługiwać kilka urządzeń jednocześnie np.: pompy obiegowe, pompy cyrkulacyjne, zawory trójdrogowe, zawory dwudrogowe itp. W tym samym czasie dokonują pomiarów temperatury w kilku punktach pomiarowych.

 

Kolektory Watt 1

Kolektory Watt 2

Kolektory Watt 3

Kolektory Watt 4

Kolektory Watt 5