+48. 782-305-575

25 maja 2020

Co z tą opłacalnością instalacji fotowoltaicznych

Oszacowanie ilości produkowanej energii

Moc instalacji fotowoltaicznej iloczyn ilości i mocy nominalnej zastosowanych modułów.  

Dla 20 modułów 300Wp będzie to 6000Wp, czyli 6,0kWp. Te kW to wiemy, że jest to kilowat natomiast zdarza się pytanie o literkę „p” – „peak” z języka angielskiego oznacza „szczyt” i tak należy rozumieć jest to odniesienie do maksymalnej mocy w warunkach gdy nasłonecznienie na 1m2 powierzchni paneli wynosi 1000W.

Korzystając z darmowych narzędzi, takich jak baza PV GIS  można określić ilość produkowanej rocznie energii, w zależności od lokalizacji, kąta nachylenia modułów, czy też azymutu pola modułów PV.

 

Dla gmin zlokalizowanych w Małopolsce, przykładowa elektrownia wyprodukuje 6000 kWh energii elektrycznej. W uproszczeniu można przyjąć, że 1kWp mocy elektrowni daje 1000kWh energii rocznie.

 

Samowystarczalność – ilość wykorzystanej energii na potrzeby własne.

 

Prawidłowo dobrana instalacja fotowoltaiczna powinna w ciągu roku produkować tyle energii, ile jest zużywane w budynku w tym samym okresie.

Przykładowo, jeśli zużywamy rocznie 5MWh (5000kWh), elektrownia fotowoltaiczna powinna w okresie roku produkować 5,0MWh. Pojawia się jednak kwestia niedopasowania profilu zużycia energii i profilu jej produkcji w dwóch aspektach:

 

  1. W trakcie roku energia produkowana jest z fotowoltaiki głównie w okresie letnim, późną wiosną i wczesną jesienią. W miesiącach grudzień-styczeń elektrownia wytwarza zaledwie około 4-5% całej produkcji rocznej. Z kolei zużycie energii z reguły jest większe niż w okresie letnim: krótsze dni wymagają dłuższych czasów korzystania z oświetlenia, energia jest też wykorzystywana do ogrzewania.
  2. W ciągu dnia szczyt produkcji energii przypada w godzinach południowych. W tym czasie domownicy przebywają najczęściej poza domem, dlatego produkowana energia nie jest konsumowana i musi zostać oddana do sieci elektroenergetycznej. Zjawisko to jest naturalne i występuje w przypadku, w którym moc instalacji fotowoltaicznej została dobrana poprawnie do potrzeb energetycznych budynku.
    Samowystarczalność takiego budynku – czyli ilość wytworzonej energii, którą wykorzystuje się bezpośrednio do zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych – wynosi około 25-30%. To oznacza, że pozostałe 70-75% energii jest oddawane do sieci, a następnie odbierane z sieci np. w godzinach nocnych.


Prosument nie otrzymuje zapłaty za nadwyżkę energii, którą oddaje do sieci energetycznej OSD. Taki klient, spełniając warunek m.in. posiadania umowy kompleksowej, będzie podlegać rozliczeniu ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1:0,8 (przy założeniu, że moc instalacji nie jest większa niż 10 kW) lub 1:0,7 (dla mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 10 kW).

W sytuacji, w której oddamy do sieci więcej energii niż będziemy w stanie odebrać w okresie 1 roku, energia ta „przepada”. Nie warto zatem inwestować w elektrownie fotowoltaiczne o zbyt dużej mocy.

 

Aktualnie system opustów można porównać do magazynu energii, w którym z 1000kWh oddanych do sieci możemy odebrać 80% czyli 800kWh. Dla budynku z samowystarczalnością na poziomie 30% i rocznej produkcji 6000 kWh, bezpośrednio zużywamy: 30% x 6000 kWh = 1800 kWh.

Pozostałą część energii musimy oddać do sieci a następnie odebrać ją z opustem, zatem pozostaje nam:70% x 6000 kWh x 80% = 3360 kWh.

Gdzie:

•  30% to ilość energii wyprodukowanej i zużytej bezpośrednio

•  70% to ilość oddanej, a następnie pobranej energii z sieci energetycznej

•  6000kWh ilość energii wyprodukowanej w ciągu roku przez elektrownię fotowoltaiczną

•  80% to wartość wynikająca z „opustu” 1:0,8.Nadal jednak w naszym budynku możemy wykorzystać do zasilenia naszych odbiorników energii, całkiem sporą wartość, tj:1800 kWh + 3360 kWh = 5160 kWh

 

Czy to się opłaca?

Jeżeli w naszym przykładowym domu zużywamy rocznie 6000 kWh energii, to płacimy za nią wraz z kosztami przesyłu i opłatami stałymi około 3600 zł (kwota ta może nieznacznie różnić się w zależności od Operatora i zastosowanej taryfy).

Jeżeli część dotychczas kupowanej energii wyprodukujemy sami, to rachunki za energię elektryczną znacząco się obniżą, ponieważ będziemy kupować jej istotnie mniej: 6000 kWh – 5160 kWh = 840 kWh. Za taką ilość energii zapłacimy około 504 zł rocznie (wraz z opłatami stałymi), czyli ok 42 zł miesięcznie!

Ale to nie wszystko ponieważ dzięki dofinansowaniu w ramach programu Mój Prąd można odzyskać 5000 zł, dodatkowo koszt montażu instalacji PV możemy rozliczyć w zeznaniu rocznym!

 

I tu odpowiedź na pytanie dotyczące opłacalności pozostawiam czytającym.

Zapraszam do zapoznania się z ciekawym tematem, myślę, że wręcz rewolucyjnym rozwiązaniem, tak oczywistym ,
Oszacowanie ilości produkowanej energii Moc instalacji fotowoltaicznej iloczyn ilości i mocy nominalnej zastosowanych modułów.   Dla
Cześć Obiecałem kilka słów nt. fotowoltaiki więc działam. Temat bardzo obszerny dlatego postaram się przybliżyć
Często pytany jestem o pompy ciepła, o montaż, oszczędności, które są lepsze, jaki to koszt,

Skutecznie i fachowo. Doradzamy. Podpowiadamy. Wykonujemy. Serwisujemy.

Zadzwoń: +48.782-305-575

All Rights Reserved | Ciecierski Instalacje