Energia słoneczna

Energia Słoneczna

Słońce jest podstawowym źródłem energii dla naszej planety. Przed milionami lat energia słońca docierając do ziemi została uwięziona w węglu, ropie naftowej, gazie ziemnym itp. Dzisiaj paliwa te określane są jako konwencjonalne. Również słońcu zawdzięczamy energię jaką niesie ze sobą wiatr czy fale morskie.

Image

Rozkład promieniowania słonecznego, wykorzystywanego przez kolektory słoneczne jest zmienny dla różnych obszarów świata, ale w Europie wielkość promieniowania słonecznego jest prawie taka sama, podobnie jak liczba godzin nasłonecznienia.

Promieniowanie słoneczne osłabiane jest podczas przechodzenia przez atmosferę na skutek odbicia, rozpraszania i pochłaniania przez gazy i pyły. Część promieniowania docierająca bez przeszkód do powierzchni ziemi nazywana jest promieniowaniem bezpośrednim. Promieniowanie docierające natomiast na określoną powierzchnię ze wszystkich kierunków jest promieniowaniem rozproszonym (dyfuzyjnym).

Na podstawie wieloletnich badań zaobserwowano, że najczęściej notowane wartości promieniowania słonecznego bezpośredniego w całym kraju mieszczą się w granicach 600-800 [W/m2]. Natomiast przedstawiona poniżej mapa przedstawia obszary zróżnicowanych sum rocznego napromieniowania.

 

źródło: www.pitern.pl